Services

Wilt u een woning, appartement of gebouw verkopen of verhuren? Bent u een huis aan het bouwen of renoveren? Bij CERTIHOME bent u aan het juiste adres voor alle attesten, certificaten en keuringen.

Wilt u een woning verkopen? Dan heeft u een aantal attesten nodig en bent u verplicht om bepaalde informatie te vermelden in de verkoopadvertentie. Op die manier worden geïnteresseerde kopers ingelicht over de staat van de woning die te koop wordt aangeboden.

EPC

Wanneer u een woning te koop aanbiedt, dient u in het bezit te zijn van een energieprestatiecertificaat. Het EPC bevat een score die de energiezuinigheid van de woning weergeeft, uitgedrukt in kWh/m². Hoe lager de energiescore...

Meer Info
Elektrische keuring

Voor de verkoop van een bestaande woning is een keuringsattest van de elektrische installatie noodzakelijk. De keuring dient te gebeuren volgens de officiële AREI-normen (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

Meer Info
Keuring stookolietank bovengronds

Om een woning te verkopen met een bovengrondse stookolietank, dient u in het bezit te zijn van een geldig keuringsbewijs van de tankinstallatie. Deze keuring is wettelijk verplicht. Een gekeurde stookolietank beschikt over een ...

Meer Info
Keuring stookolietank ondergronds

Bij de verkoop van een woning met een ondergrondse stookolietank heeft u een geldig keuringsbewijs van de tankinstallatie nodig. U dient in het bezit te zijn van een conformiteitsattest – te overhandigen aan de koper – en e...

Meer Info
Bodemattest

De verkoop van een stuk grond of een woning vereist een geldig bodemattest. Dit attest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en geeft aan of de grond die te koop wordt aangeboden opgenomen is...

Meer Info
Informatieplicht over overstromingsgevoeligheid

Bij de verkoop van een woning bent u verplicht om aan de koper informatie te geven over het eventuele risico op overstroming. Dat is met name het geval wanneer het pand of de grond zich in een afgebakend overstromingsgebied, ee...

Meer Info
Postinterventiedossier

Als u een woning verkoopt die na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer, dient u in het bezit te zijn van een postinterventiedossier (PID). Dit bevat de technische gegevens over de structuren van het gebouw

Meer Info
Onklaar maken stookolietanks

Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, moet u rekening houden met een aantal belangrijke verplichtingen.

Meer Info
360° Fotografie

Als vastgoedmakelaar ben je dag in dag uit met zoveel dingen bezig: huizen bezoeken samen met je klanten, op zoek gaan naar nieuwe panden, afspraken vastleggen.

Meer Info
Asbest Inventaris

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Blootstelling aan asbest kan leiden tot dodelijke longziektes en -kanker. Sinds 1998 is het daarom verboden in België om asbest en asbesthoudende producten te produceren.

Meer Info

Als u een woning wilt verhuren, moet u over een aantal certificaten beschikken en dient de woning die te huur wordt aangeboden te voldoen aan specifieke vereisten, bijvoorbeeld op vlak van energiezuinigheid.

EPC

Als u een woning te huur wilt aanbieden, moet u als eigenaar over een energieprestatiecertificaat beschikken. De score op het EPC geeft de energiezuinigheid van de woning weer in kWh/m². Hoe lager de energiescore, hoe energiez...

Meer Info
Plaatsbeschrijving

Als u een pand wilt verhuren, dient u in het bezit te zijn van een plaatsbeschrijving. Dit is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huurovereenkomst. De huurder en verhuurder...

Meer Info
Rookmelders

Als verhuurder bent u verplicht om voldoende rookmelders te installeren in de woning, het appartement of de studentenkamer die u te huur aanbiedt. Op elke verdieping dient zich minstens één rookmelder te bevinden. Deze regelg...

Meer Info
Conformiteitsattest

Een woning, appartement of studentenkamer moet voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen als u ze te huur wilt aanbieden. Als eigenaar kunt u dit laten vastleggen in een conformiteitsattest, een officiële verklaring van de gemeent...

Meer Info
Huurgarantiefonds voor verhuurders

Als u een woning verhuurt, kunt u zich aansluiten bij het huurgarantiefonds. Hierdoor bent u tijdelijk beschermd tegen inkomensverlies als uw huurders hun huur niet meer kunnen betalen. U heeft recht op een financiële tegemoet...

Meer Info
360° Fotografie

Als vastgoedmakelaar ben je dag in dag uit met zoveel dingen bezig: huizen bezoeken samen met je klanten, op zoek gaan naar nieuwe panden, afspraken vastleggen.

Meer Info
Asbest Inventaris

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Blootstelling aan asbest kan leiden tot dodelijke longziektes en -kanker. Sinds 1998 is het daarom verboden in België om asbest en asbesthoudende producten te produceren.

Meer Info

Wie een woning verbouwt, moet rekening houden met een aantal energienormen en andere regelgevingen. Zo zijn er bepaalde keuringen, metingen en verslaggevingen nodig en dient er in vele gevallen een architect aangesteld te worden.

EPB

Sinds 1 januari 2006 moeten alle woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voldoen aan de energieprestatieregelgeving, met als doel om het energieverbruik te beperken.

Meer Info
Veiligheidscoördinatie

Op bouwwerven waar minstens twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren, is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Tijdens de werken zorgt de veiligheidscoördinator ervoor dat de veiligheids...

Meer Info
Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 dient er naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aangesteld te worden. Dit geldt enkel voor energetische renovaties, niet voor gewone verbouwingen. De ventilatieverslagg...

Meer Info
Architect

Bij een nieuwbouw is het vanzelfsprekend dat u een beroep doet op een architect. Maar wat met een verbouwing? Als u geen architect aanstelt terwijl het wettelijk wel verplicht is, riskeert u een sanctie. Bovendien is er een bij...

Meer Info
Luchtdichtheidsmeting

Een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest meet het aantal luchtwisselingen van een woning binnen een bepaalde tijd. De resultaten worden verwerkt in de EPB-aangifte en kunnen leiden tot een sterke daling van het E-peil. Boven...

Meer Info
Thermografie

Een thermografie of infrarood-audit is een volledig doorlichting van een gebouw die de temperatuur van voorwerpen aan het licht brengt. Op die manier kunnen warmtelekken, koudebruggen, tochtzones, constructiefouten, waterlekken...

Meer Info

Een nieuwe woning bouwen? Dan moet u voldoen aan de strikte normen op vlak van isolatie, ventilatie en energiezuinigheid. De aanstelling van een architect en veiligheidscoördinator is verplicht en u moet diverse attesten kunnen voorleggen bij het bouwen van een woning.

EPB

Sinds 1 januari 2006 moeten alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de energieprestatieregelgeving, met als doel om het energieverbruik te beperken.

Meer Info
Architect

Voor elk bouwproject waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet er verplicht een architect aangesteld worden. Voor uw nieuwbouw dient u dus op zoek te gaan naar een goede architect.

De architect ontwerpt uw w...

Meer Info
Landmeter

Voor elk bouwproject waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet er verplicht een architect aangesteld worden. Voor uw nieuwbouw dient u dus op zoek te gaan naar een goede architect.

De architect ontwerpt uw w...

Meer Info
Veiligheidscoördinatie

De landmeter vervult verschillende belangrijke taken in het nieuwbouwproces. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan dat bij de verkoopakte van de bouwgrond gevoegd wordt. Dit plan geeft in detail weer over ...

Meer Info
Luchtdichtheidsmeting

Een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest meet het aantal luchtwisselingen van een woning binnen een bepaalde tijd. Deze meting is niet verplicht maar ze is zeker nuttig. Door de strengere EPB-reglementering is het immers ste...

Meer Info
Thermografie

Een thermografie of infrarood-audit is een volledig doorlichting van uw nieuw gebouwde woning die de temperatuur van voorwerpen aan het licht brengt. Op die manier kunnen warmtelekken, koudebruggen, tochtzones, constructiefoute...

Meer Info
Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 dient er naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aangesteld te worden. Dit geldt enkel voor nieuwbouw en voor energetische renovaties, niet voor gewone verbouwingen.

Meer Info
Elektrische keuring

Na afronding van uw nieuwbouwproject moet de elektriciteit gekeurd worden en is een keuringsattest van de elektrische installatie noodzakelijk. De keuring dient te gebeuren volgens de officiële AREI-normen (Algemeen Reglement ...

Meer Info
Keuring drinkwaterinstallatie

Een positieve drinkwaterkeuring in uw nieuwbouw is verplicht om aansluiting op het drinkwaternet te krijgen.
Voor de keuring van uw drinkwaterinstallatie kunt u terecht bij CERTIHOME.

Meer Info
Keuring zonnepanelen

Als u zonnepanelen installeert, dient u ze te laten keuren voor ze in gebruik worden genomen. Tijdens de keuring gaan we na of het veilig is om ze op te starten.

Meer Info
Keuring riolering

Bij ieder nieuwbouwproject moet u de privéwaterafvoer laten controleren. De rioleringskeuring dient te gebeuren volgens de officiële regelgeving.

Meer Info
Keuring aardgasinstallaties

Een aardgaskeuring is verplicht voor elke nieuwe huishoudelijke aardgasinstallatie. Pas na deze controle kan de gasmeter opengesteld worden door de distributiebeheerder.

Meer Info

2020 © CERTIHOME. | Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Cookie Policy - Website Vweb Brugge