Verkoop

Wilt u een woning verkopen? Dan heeft u een aantal attesten nodig en bent u verplicht om bepaalde informatie te vermelden in de verkoopadvertentie. Op die manier worden geïnteresseerde kopers ingelicht over de staat van de woning die te koop wordt aangeboden.

Verkoop : EPC

EPC

Wanneer u een woning te koop aanbiedt, dient u in het bezit te zijn van een energieprestatiecertificaat. Het EPC bevat een score die de energiezuinigheid van de woning weergeeft, uitgedrukt in kWh/m². Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning is.
De energiescore van het EPC moet verplicht vermeld worden in alle communicatie waarin de woning te koop wordt aangeboden:

 • Advertenties, mailings, websites, radio, televisie
 • In alle bekendmakingen in etalages van makelaars
 • Op aankondigingen van openbare verkopen
 • In informatie die verspreid wordt tijdens beurzen

Eveneens verplicht om te vermelden, behalve de energiescore, is het adres van de te koop aangeboden woning (mét huisnummer of busnummer) of de unieke code van het EPC. Bij nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag vanaf 2006 dient u in de advertentie ook het E-peil te vermelden. Dit drukt uit of de woning in orde is met de energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw.
De vermelding is niet verplicht in bepaalde gevallen:

 • Op kleine raamaffiches met de melding “Te koop” zonder verdere informatie
 • Op kleine panelen aan de woning zelf die enkel een verwijzing bevatten naar het vastgoedkantoor.
 • In kleine zoekertjes, met name korte berichten die in hoofdzaak uit afkortingen bestaan, is het voldoende om het EPC-kengetal te vermelden.

Het is belangrijk om de EPC-score correct te publiceren. Anders kan het Vlaams Energieagentschap (VEA) een administratieve geldboete opleggen van 250 tot 5000 euro.

CERTIHOME helpt u graag met het in orde brengen van uw EPC-attest!

Meer info

Verkoop : Elektrische keuring

Elektrische keuring

Voor de verkoop van een bestaande woning is een keuringsattest van de elektrische installatie noodzakelijk. De keuring dient te gebeuren volgens de officiële AREI-normen (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

Het elektrisch keuringsattest mag positief of negatief zijn. Bij een negatieve keuring krijgt de koper 18 maanden de tijd om de elektrische installatie opnieuw te laten keuren. Als de werken na die tijd nog niet klaar zijn, kan er uitstel gevraagd worden aan de FOD Economie.

CERTIHOME kan de elektrische keuring voor u uitvoeren. Wij kijken de elektrische installatie na en maken een keuringsverslag op volgens de normen. Dit attest moet bij de officiële verkoopakte gevoegd worden; zonder keuringsverslag kan de verkoop van de woning gewoon niet doorgaan.

Als uw woning onbewoonbaar verklaard is, is er geen elektrisch keuringsbewijs nodig.

Meer info

Verkoop : Keuring stookolietank bovengronds

Keuring stookolietank bovengronds

Om een woning te verkopen met een bovengrondse stookolietank, dient u in het bezit te zijn van een geldig keuringsbewijs van de tankinstallatie. Deze keuring is wettelijk verplicht. Een gekeurde stookolietank beschikt over een conformiteitsattest – dat overhandigd wordt aan de koper – en een groene dop of kenplaat. Een niet-gekeurde tank voldoet niet aan de milieuwetgeving, waardoor er kans is op verontreiniging van de omgeving. Dit kan leiden tot sancties.

Als de inhoud van de bovengrondse stookolietank kleiner is dan 5000 liter, dan is er naast de keuring voor verkoop verder geen periodieke keuring meer nodig. Is de tankinhoud groter dan 5000 liter, dan is er elke 3 jaar een beperkt onderzoek vereist. Bij een stookolietank groter dan 20000 liter is dit zelfs om de 2 jaar. Sowieso dient er elke 15 jaar een grondig algemeen onderzoek uitgevoerd te worden.

CERTIHOME is uw graag van dienst voor de keuring van uw bovengrondse stookolietank! Contacteer ons voor meer informatie.

Meer info

Verkoop : Keuring stookolietank ondergronds

Keuring stookolietank ondergronds

Bij de verkoop van een woning met een ondergrondse stookolietank heeft u een geldig keuringsbewijs van de tankinstallatie nodig. U dient in het bezit te zijn van een conformiteitsattest – te overhandigen aan de koper – en een groene dop of kenplaat. Een niet-gekeurde tank kan de omgeving verontreinigen. Hiervoor kunt u dan ook gesanctioneerd worden.

Als de inhoud van de ondergrondse stookolietank kleiner is dan 5000 liter, dan is er naast de keuring voor verkoop een periodieke keuring nodig om de 5 jaar. Vanaf 5000 liter is er een tweejaarlijks beperkt onderzoek vereist. Sowieso moet er elke 15 jaar een grondig algemeen onderzoek plaatsvinden.

CERTIHOME zorgt voor de keuring van uw ondergrondse stookolietank! Contacteer ons voor meer informatie.

Meer info

Verkoop : Bodemattest

Bodemattest

De verkoop van een stuk grond of een woning vereist een geldig bodemattest. Dit attest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en geeft aan of de grond die te koop wordt aangeboden opgenomen is in het register van verontreinigde gronden. Zo is de koper zeker dat de grond die hij koopt niet verontreinigd is.

Als er geen gegevens beschikbaar zijn over mogelijke verontreiniging, wordt een blanco bodemattest afgeleverd. Het bodemattest dient voorgelegd te worden bij de ondertekening van het compromis.

Plannen om een stuk grond of een woning te verkopen? Dan kunt u bij CERTIHOME terecht voor het aanvragen van een bodemattest!

Meer info

Verkoop : Informatieplicht over overstromingsgevoeligheid

Informatieplicht over overstromingsgevoeligheid

Bij de verkoop van een woning bent u verplicht om aan de koper informatie te geven over het eventuele risico op overstroming. Dat is met name het geval wanneer het pand of de grond zich in een afgebakend overstromingsgebied, een afgebakende oeverzone of een overstromingsgevoelig gebied bevindt.

De informatie over de overstromingsgevoeligheid van vastgoed moet vermeld worden in alle akten en communicatie (immowebsites, advertenties, zoekertjes,…).
Voor meer info hierover kunt u terecht bij CERTIHOME.

Meer info

Verkoop : Postinterventiedossier

Postinterventiedossier

Als u een woning verkoopt die na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer, dient u in het bezit te zijn van een postinterventiedossier (PID). Dit bevat de technische gegevens over de structuren van het gebouw (bv. architectuurplan, plannen van de technische installaties zoals elektriciteit en sanitair) en de contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en aannemer(s). Het doel van dit dossier is om ongevallen te verminderen bij eventuele toekomstige werken.
Met het postinterventiedossier kan de eigenaar, architect of aannemer makkelijk nagaan wat de structuren zijn van het pand en welke materialen er precies werden gebruikt. Alle nieuwe bouwwerken die worden uitgevoerd, moeten correct vermeld worden in het dossier en aangeduid worden op de plannen, samen met de naam van de uitvoerder. Zo is er ten allen tijde een volledig dossier.
Een postinterventiedossier nodig? CERTIHOME brengt dit graag in orde voor u!

Meer info

Verkoop : Onklaar maken stookolietanks

Onklaar maken stookolietanks

Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, moet u rekening houden met een aantal belangrijke verplichtingen.

Tank met een inhoud van minder dan 5000 kg/6000 liter stookolie

 • Bovengronds:
  • Verplicht: leegmaken
  • Verwijderen is niet verplicht. Als u de tank toch laat verwijderen, laat u hem het best ook reinigen om te vermijden dat het verwerkingsbedrijf u een meerkost aanrekent.
 • Ondergronds:
  • Verplicht: leegmaken en verwijderen. Als u de tank laat verwijderen, laat u hem het best ook reinigen om meerkosten bij het verwerkingsbedrijf te vermijden.
  • Als verwijderen niet mogelijk is, moet de ondergrondse stookolietank opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Tank met een inhoud van 5000 kg/6000 liter stookolie of meer

 • Bovengronds:
  • Verplicht: leegmaken, reinigen en verwijderen
 • Ondergronds:
  • Verplicht: leegmaken, reinigen en verwijderen
  • Als verwijdering niet mogelijk is, moet de ondergrondse stookolietank opgevuld worde met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Een stookolietank definitief buiten gebruik stellen? Vraag het aan CERTIHOME!

Meer info

Verkoop : 360° Fotografie

360° Fotografie

Als vastgoedmakelaar ben je dag in dag uit met zoveel dingen bezig: huizen bezoeken samen met je klanten, op zoek gaan naar nieuwe panden, afspraken vastleggen,… Je hebt hierbij één uiteindelijk doel voor ogen: een woning of gebouw verkopen of verhuren. Wat als CertiHome je kan helpen om sneller te verkopen of te verhuren door middel van een virtuele rondleiding in het pand?

We komen langs met onze 360° camera om een reeks foto’s te maken van de woning of het gebouw. Via een softwareplatform worden deze foto’s meteen verwerkt tot een mooie, verhelderende virtual tour. Zo geraken deals met klanten sneller rond en bespaar je als vastgoedmakelaar heel wat kostbare tijd, waardoor je kan focussen op hetgeen echt belangrijk is – verkopen en verhuren.

Je kan de virtual tours eenvoudig op je website plaatsen en krijgt toegang tot statistieken zodat je weet welke panden en welke ruimtes het meest bezocht worden. Ook voor je klanten heeft dit tal van voordelen. Zij kunnen in alle rust bij hen thuis plaatsnemen achter hun tablet, smartphone of computer en het pand virtueel binnenstappen. Ze nemen alle tijd om elke ruimte te bekijken en te verkennen. Dit levert je gegarandeerd tevreden klanten op!

Bij CertiHome kan je terecht voor een virtual tour van een pand of woning. We werken hiervoor samen met Around Media, specialist in virtuele communicatie. Contacteer ons voor meer informatie over een 360° rondleiding.

Meer info

Verkoop : Asbest inventaris

Asbest inventaris

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Blootstelling aan asbest kan leiden tot dodelijke longziektes en -kanker. Sinds 1998 is het daarom verboden in België om asbest en asbesthoudende producten te produceren. Uit cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) blijkt dat er nog 3,7 miljoen ton asbest in omloop is. Ongeveer een vierde hiervan (zo’n 910.000 kg!) schuilt in onze huizen en gebouwen. Tegen 2040 moet alle asbest in Vlaanderen verdwenen zijn.

Wie een huis wil kopen, kan zich voorlopig enkel baseren op de leeftijd van het gebouw: hoe ouder het is, hoe groter de kans op asbest. Omdat dit uiteraard geen waterdichte regel is, wil Vlaams Minister van Omgeving Joke Schauvliege binnenkort een woningpas invoeren, met daarin onder andere een verplichte abestinventaris. Deze woningpas wordt een soort digitaal pasport van dat alle attesten en informatie over het gebouw bundelt en onmiddellijk beschikbaar maakt. Wie vandaag een woning verkoopt, is al verplicht om een aantal attesten toe te voegen aan de verkoopsakte. Daar komt dus binnenkort de asbestinventaris bij.

De hoeveelheid asbest in een gebouw moet vastgesteld worden door een erkend expert. CertiHome kan dit voor u in orde brengen. Contacteer ons gerust voor meer informatie over de verplichte asbestinventaris.

Meer info

2020 © CERTIHOME. | Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Cookie Policy - Website Vweb Brugge