Keuring stookolietanks bovengronds

Om een woning te verkopen met een bovengrondse stookolietank, dient u in het bezit te zijn van een geldig keuringsbewijs van de tankinstallatie. Deze keuring is wettelijk verplicht. Een gekeurde stookolietank beschikt over een conformiteitsattest – dat overhandigd wordt aan de koper – en een groene dop of kenplaat. Een niet-gekeurde tank voldoet niet aan de milieuwetgeving, waardoor er kans is op verontreiniging van de omgeving. Dit kan leiden tot sancties.

Als de inhoud van de bovengrondse stookolietank kleiner is dan 5000 liter, dan is er naast de keuring voor verkoop verder geen periodieke keuring meer nodig. Is de tankinhoud groter dan 5000 liter, dan is er elke 3 jaar een beperkt onderzoek vereist. Bij een stookolietank groter dan 20000 liter is dit zelfs om de 2 jaar. Sowieso dient er elke 15 jaar een grondig algemeen onderzoek uitgevoerd te worden.

CERTIHOME is uw graag van dienst voor de keuring van uw bovengrondse stookolietank! 
Contacteer ons voor meer informatie.

Terug
Laatste Berichten
EPC15. December 2023.
EPB attest voor uw woning27. September 2023.