EPB attest voor uw woning


Bij bouwwerken kleiner dan 500 m² wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de architect of door de aannemer. Bij grotere bouwwerken wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de opdrachtgever.

Op bouwwerven waar minstens twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren, is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Tijdens de werken zorgt de veiligheidscoördinator ervoor dat de veiligheidsmaatregelen correct worden toegepast om het aantal arbeidsongevallen op de werf te beperken.

CERTIHOME staat in voor de veiligheidscoördinatie op uw werf.

Contacteer ons voor meer informatie!

Terug
Laatste Berichten
EPC15. December 2023.
EPB attest voor uw woning27. September 2023.