Category Archives: EPC

EPC

EPC : VERKOOP Wanneer u een woning te koop aanbiedt, dient u in het bezit te zijn van een energieprestatiecertificaat. Het EPC bevat een score die de energiezuinigheid van de woning weergeeft, uitgedrukt in kWh/m². Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning is.De energiescore van het EPC moet verplicht vermeld worden in alle communicatie waarin de woning te koop […]

Categories: EPC

VERKOOP : ASBEST INVENTARIS

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Blootstelling aan asbest kan leiden tot dodelijke longziektes en -kanker. Sinds 1998 is het daarom verboden in België om asbest en asbesthoudende producten te produceren. Uit cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) blijkt dat er nog 3,7 miljoen ton asbest in omloop is. Ongeveer een vierde hiervan (zo’n […]

Categories: EPC

VERKOOP : ELEKTRISCHE KEURING

Voor de verkoop van een bestaande woning is een keuringsattest van de elektrische installatie noodzakelijk. De keuring dient te gebeuren volgens de officiële AREI-normen (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). Het elektrisch keuringsattest mag positief of negatief zijn. Bij een negatieve keuring krijgt de koper 18 maanden de tijd om de elektrische installatie opnieuw te laten keuren. Als de […]

Categories: EPC

VERBOUWING : KEURING ZONNEPANELEN

Als u zonnepanelen installeert, dient u ze te laten keuren voor ze in gebruik worden genomen. De keuring gaat na of het veilig is om ze op te starten. De keuring van zonnepanelen dient te gebeuren door een erkend controleur. U kunt hiervoor terecht bij CERTIHOME. Contacteer ons voor meer informatie over deze dienst!Meer info 

Categories: EPC

EPB attest voor uw woning

Bij bouwwerken kleiner dan 500 m² wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de architect of door de aannemer. Bij grotere bouwwerken wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de opdrachtgever. Op bouwwerven waar minstens twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren, is het verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Tijdens de werken zorgt de veiligheidscoördinator ervoor […]

Categories: EPC

Keuring stookolietanks bovengronds

Om een woning te verkopen met een bovengrondse stookolietank, dient u in het bezit te zijn van een geldig keuringsbewijs van de tankinstallatie. Deze keuring is wettelijk verplicht. Een gekeurde stookolietank beschikt over een conformiteitsattest – dat overhandigd wordt aan de koper – en een groene dop of kenplaat. Een niet-gekeurde tank voldoet niet aan de milieuwetgeving, waardoor er kans […]

Categories: EPC

EPC bij electrische keuring

Wanneer u een woning te koop aanbiedt, dient u in het bezit te zijn van een energieprestatiecertificaat. Het EPC bevat een score die de energiezuinigheid van de woning weergeeft, uitgedrukt in kWh/m². Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning is.De energiescore van het EPC moet verplicht vermeld worden in alle communicatie waarin de woning te koop wordt aangeboden: Eveneens […]